Prestižní databáze Americké asociace psychologů (APA) PsycINFOpokrývá světovou literaturu o psychologii a souvisejících oborech - psychiatrii, sociologii, antropologii, pedagogice a andragogice, lingvistice a farmakologii – Journal Coverage List.

Přejít na tuto databázi

PubMed nabízí přístup k bibliografickým informacím, které obsahuje MEDLINE, a k časopisům z dalších oblastí biologických věd. Také zajišťuje přístup a odkazy k integrované databázi molekulární biologie, která je součástí vyhledávacího systému s názvem Entrez.

Přejít na tuto databázi

BioMed Central Journals nabízí online přístup k 207 peer-reviewed open access časopisům z vydavatelství BioMed Central. Možnost listování v časopisech podle abecedy nebo tématu
a rozšířené vyhledávání konkrétních článků.

Přejít na tuto databázi

TOXLINE obsahuje toxikologické informace, většina materiálu pochází z Národní lékařské knihovny USA. TOXLINE obsahuje reference k publikovanému materiálu a výzkumným zprávám
v oblastech např. znečištění ovzduší, karcinogenní látky, toxicita léčiv, kontaminace potravin, pesticidy a herbicidy, toxikologická analýza apod.

Přejít na tuto databázi

Plná velikost infografiky