Environmental Sciences obsahuje multidisciplinární informace se vztahem k životnímu prostředí.

Přejít na tuto databázi

Environment Complete nabízí široké pokrytí celé řady oblastí, kterými jsou např. aplikované zemědělství, ekosystémová ekologie, energie, obnovitelné zdroje energie, přírodní zdroje a další.

Přejít na tuto databázi

Databáze BioOne mapuje oblast biologie, zoologie, ekologie a dalších příbuzných oborů.

Přejít na tuto databázi

TOXLINE obsahuje toxikologické informace, většina materiálu pochází z Národní lékařské knihovny USA.

Přejít na tuto databázi

Databáze GreenFile je zaměřena na vztahy mezi člověkem a životním prostředím.

Přejít na tuto databázi

Knovel je online informační zdroj, který pomáhá zejména inženýrským, ale i dalším oborům, nabízí okamžitý přístup k spolehlivým informacím
z odborných elektronických knih.

Přejít na tuto databázi

Plná velikost infografiky