Analytical Abstractsje unikátní abstraktová databáze z oblasti analytické chemie a její aplikace v biochemii, farmacii, průmyslu, potravinářství aj., produkovaná Royal Society of Chemistry. Obsahuje přes 380 000 záznamů od roku 1980, zpracováváno je více než 100 časopisů a také knihy, sborníky a materiály publikované ve 12 jazycích.

Přejít na tuto databázi

Royal Society of Chemistry Journals je velmi cenný informační zdroj pro oblast chemie. Plnotextový přístup se vztahuje na zhruba 30 elektronických časopisů.

Přejít na tuto databázi

American Chemical Society Journals je databáze elektronických časopisů a dalších publikací z produkce American Chemical Society. Databáze obsahuje 34 vysoce ceněných elektronických seriálů z oblasti chemie. Univerzitní knihovna disponuje plnotextovým přístupem do 25 z nich. Přístup k plným textům je ve formátu HTML a PDF.

Přejít na tuto databázi

Plná velikost infografiky