Business Source Completeobsahuje plné texty článků z více jak 2950 časopisů z oblasti ekonomie, financí, managementu, účetnictví a mezinárodního obchodu. Zároveň zpřístupňuje abstrakta z více než 3750 obchodních časopisů včetně Wall Street Journal.

Přejít na tuto databázi

ECONLIT je významná ekonomická elektronická databáze od American Economic Association. Obsahuje plné texty, bibliografické údaje a abstrakta světové ekonomické literatury, pokrývající přes 700 časopisů (500 z nich s fulltexty), knihy, disertace, aj.

Přejít na tuto databázi

Regional Business News je subdatabází kolekce Business Source Complete a obsahuje denně aktualizovaný fulltext pro regionální obchodní publikace USA a Kanady. Regional Business News obsahuje full text pro více než 80 zdrojů.

Přejít na tuto databázi

SourceOECD je základní informační služba OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), která převážně online zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání.

Přejít an tuto databázi

RePEc/IDEAS je služba poskytující informace o pracovních materiálech z oblasti ekonomiky (zhruba 900 tisíc záznamů); řada dokumentů je volně dostupná v elektronické podobě (v různých formátech: PostScript, PDF, MS Word, HTML aj.; jde zhruba o 775 tisíc dokumentů).

Přejít na tuto databázi

Plná velikost infografiky