Wiley Online Libraryje nástupkyní dobře známé platformy Wiley InterScience. Zpřístupňuje více než 1900 titulů časopisů vydavatelství Wiley. Obsahuje zhruba 4 miliony článků ze všech vědeckých oborů.

Přejít na tuto databázi

JSTOR (Journal Storage) představuje špičkovou on-line databázi digitalizovaných plných textů z vědeckých časopisů z humanitní oblasti (antropologie, ekologie, ekonomika, filosofie, finance, historie, literatura, matematika, politické vědy, sociologie, muzikologie, filmová věda, statistika, vzdělávání a další). Každý časopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku (sahajícího mnohdy hluboko do minulého století) až po pohyblivou hranici (moving wall), což je obvykle „tří až pěti let od současnosti“.

Přejít na tuto databázi

Elektronické časopisy od vydavatelství Emerald tvoří velmi cennou kolekci titulů zejména pro oblast managementu, ekonomiky, sociálních věd, ale i knihovnictví a mnoha dalších disciplín.

Přejít na tuto databázi

Plná velikost infografiky