Scopus je bibliografická a citační databáze z produkce firmy Elsevier. Prohledává současně databázi Scopus a webové zdroje včetně patentů, 15 000 recenzovaných časopisů od 4 000 vydavatelů, 500 Open Access časopisů, 700 konferenčních sborníků, 600 obchodních publikací a 125 knižních edic, to vše zaměřené multiregionálně a multioborově. Ve Scopuse lze vyhledat indikátor Hirschův index.

Přejí na tuto databázi

Databáze ScienceDirect zahrnuje téměř čtvrtinu všech vědeckých časopisů a monografií z oblasti přírodních věd, techniky a medicíny. Indexuje a prohledává téměř 10 milionů článků a 10 000 knih. Knihovna UTB má v rámci databáze předplacenu velkou většinu časopisů a několik desítek elektronických knih.

Přejít na tuto databázi

Plná velikost infografiky