ProQuest Central je rozšířením známé databáze ProQuest 5000. Představuje momentálně nejrozsáhlejší plnotextovou databází na světě a obsahuje: přes 13 000 časopisů, z toho přes 8000 s plnými texty ze 160 disciplin (společenské vědy, přírodní vědy, ekonomie, právo, medicína, technologie, … ), plné texty 30 000 disertačních prací, téměř 45 000 profilů firem (Hoover’s), aktualizované profily 3600 průmyslových odvětví (Snapshots), přes 400 titulů novin. 

Přejít na tuto databázi

Plná velikost infografiky