Web of Science Web of Science Core Collection je online akademická služba provozovaná společností Thomson Reuters. Poskytuje přístup k 7 databázím: Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Index Chemicus, Current Chemical Reactions, Conference Proceedings Citation Index: Science a Conference Proceedings Citation Index: Social Science and Humanities.
Obsah této databáze zahrnuje více než 10 000 nejvýznamnějších žurnálů z celého světa včetně Open Access žurnálů a více než 110 000 konferenčních jednání. Pokrývá přírodní vědy, sociální vědy, umění a humanitní vědy od roku 1900 ve 256 disciplínách.

Přejít na tuto databázi

Plná velikost infografiky