1. Dělení databází. OPPOSUM: online poradenské služby studentům [online]. [cit. 2011-07-29]. Dostupné z: http://opossum.itchy.cz/databaze/rozdeleni.