Licencované elektronické informační zdroje

dostupné na UTB

Licencované databáze, elektronické knihy a elektronické časopisy jsou informační zdroje, které univerzitní knihovna platí. Jedná se o výběr prestižních zdrojů, které tématicky korespondují s profilem naší univerzity. Právě tyto zdroje by proto měly být využívány nejvíce. Většina z nich je dostupná z univerzitní sítě na základě IP adresy. Část licencovaných databází je vázána na heslo nebo přístup z určitého počítače. Přistupovat k těmto zdrojům můžete přes portál XERXES, který umožňuje prohledávat veškeré elektronické zdroje najednou a následně pracovat s výsledky. Na portálu je dostupný i seznam databází s přímými odkazy.

Obsah:

Elektronické databáze | EbscoWeb
of Science
ProQuest Central | Scopus
a ScienceDirect
SpringerLink | Další multioborové databázeEkonomieChemieEnvironmentální vědy | Filmová věda | Humanitní vědy | LékařstvíLingvistika. jazyky | Sociální vědyTechnika | Umění | Výchova
a vzdělávání
| Zemědělství
a potravinářství
| Ke staženíPoužité zdroje