Přehled zbraní školeného čtenáře

 1. Schopnost profesionální koncentrace – ignorovat okolí, každý čtený text je úžasně zajímavý.
 2. Stanovení cíle četby v přípravě.
 3. Myšlenková mobilizace předchozích znalostí, okolností a souvislostí čtené tématiky – v přípravě.
 4. Předjímání hlavních bodů, hlavní myšlenky a důležitých detailů podle znalosti nadpisu a okolností.
 5. Myšlenková aktivita při čtení. Soustavná konfrontace přečteného s cílem četby.
 6. Zanechání četby po dosažení cíle. (Triviální, leč často nedodržované.)
 7. Čtenářské kritické myšlení – oddělení ega autora od jeho názorů v textu.
 8. Přiměřená různost názorů – rovnoprávnost čtenáře a autora. Tichý vnitřní dialog s autorem.
 9. Předvídání během četby – redukce variant z bodů 4. a 5.
 10. Empatie – vcítění do autora a okolností. Čtení hlubších vrstev textu (= čtení „mezi řádky“).
 11. Vysoké vnitřní sebevědomí – přiměřená čtenářské sebedůvěra.
 12. Optimální pracovně psychologické podmínky čtení.
 13. Správná vzdálenost očí od textu. Správný sklon čteného textu. Správná poloha těla (správné sezení).
 14. Čtení bez tělesných pohybů.
 15. Čtení bez artikulací.
 16. Nenásilné postupné omezování subvokalizace zvyšováním sečtělosti.
 17. Minimalizace otevřených regresí.
 18. Minimalizace práce zjišťovací paměti, maximalizace podílu zpětně poznávací paměti.
 19. Pravidlo skoropřeskočení a podvědomého hlídače. Střídání vědomého a podvědomého řídicího režimu čtení. Pravidlo „když po četbě nevím, co v textu bylo, tak vlastně vím“.
 20. Kauzální kořeny rovnice nadpisu aneb hlavní body.
 21. Kauzální stavba z kamenů bodů aneb hlavní myšlenka.
 22. K-otázky (W-questions) aneb důležité detaily.
 23. Široké zrakové rozpětí.
 24. Méně fixací oka na řádek, omezení skrytých regresí.
 25. Nasazování oka za začátek řádku, odsazování před koncem.
 26. Využití redundance v textech k minimalizaci počtu otevřených regresí.
 27. Využití pravidla opozice podvědomí – zvládání trémy při vyšších tempech.
 28. Pravidlo psychické teorie relativity a jednostránkové sprinty.