Tony Buzan popisuje 7 kroků, které pomohou k tomu vytvořit dokonalou mentální mapu. Zde jsou:

  1. Mapu vždy začněte tvořit uprostřed na šířku položeného čistého papíru. Nebudete tak své nápady omezovat předem tím, že ústřední myšlenku umístíte do rohu.
  2. Ústřední myšlenku vyjádřete obrázkem, symbolem. Názorné zobrazení vám pomůže využít vaši představivost.
  3. Používejte barvy, inspirujte tím svůj mozek.
  4. K centrálnímu obrázku připojte hlavní větve, k nim větve druhé úrovně atd. Podpoříte tak práci svého mozku s asociacemi. Kdybyste od začátku psali všechny informace nejprve do jedné větve, potom do další, odříznete z proudu uvažování všechny ostatní větve a asociace nemohou probíhat volně.
  5. Větve zakreslujte jako křivky, nenuďte svůj mozek! Rovné čáry působí stroze a mozek se nudí.
  6. Pro zvýšení účinnosti svých myšlenkových map používejte pro každou linku jen jedno klíčové slovo či slovní spojení. K jednomu slovu snadněji přidáte další asociace nebo informace. A dlouhý text ve větvích působí nepřehledně a brzdí vaše myšlení.
  7. Užívejte obrázky a symboly po celé ploše mapy, je to zábava. Bez obrázků mapa zůstává sice funkční, ale ztrácí část ze své inspirativnosti. Jeden obrázek vydá za tisíc slov.

Mapu si můžete zkusit nejdříve vytvořit na lehčí téma (např. plán dovolené nebo plán týdne). Poté zkuste rozpracovat osnovu své práce. Může se vám stát, že hned na poprvé nevytvoříte všechny větve nebo vytvoříte jinou hierarchii, než jaká by se hodila. To se často stává, neboť během kreslení mapy mozek stále pracuje (a pracují obě hemisféry). Takže se nebojte načrtnout si mapu a klidně ji různě překreslovat.

Mapu můžete tvořit ručně (balící papír, pastelky, pastely, barvy, fixy, na zemi, na zdi, na tabuli…) nebo použít některý z dostupných online nástrojů. Výhodou tvorby map online je zejména možnost mapu kdykoliv pozměnit, vkládat do ní odkazy a soubory, sdílet ji
s dalšími uživateli apod. Mnohé nástroje jsou dostupné také formou aplikace pro tablety nebo smartphony.