Jak vytvořit mentální mapu

Zde se můžete podívat na krátký návod, který je sám mentální mapou. Po stažení souboru (Export to Portable prezito present offline) si můžete návod také vytisknout.