Brainstorming a klobouková metoda

Výběr tématu práce může být nejen efektivní, ale také zábavný. První důležitá rada zní: Jakkoliv některé rady budou vypadat šíleně a nemožně, věřte jim. Jsou odzkoušené po celém světě a fungují.

První technika, kterou můžete vyzkoušet, se nazývá brainstorming. Díky brainstormingu je možné získat celou řadu návrhů, ze kterých můžete později vybírat.

Brainstorming je metoda, která je zaměřená na generování množství nápadů na určené téma. Funguje většinou skupinově, ale hravě ji uplatníte i sami. Většinou probíhá tak, že si skupinka lidí sedne a začne navrhovat nejrůznější nápady. Efektivita metody pak spočívá v tom, že jednotlivé nápady se stávají podnětem pro ty další, vše tedy funguje na asociacích.

Pro ilustraci uvádíme jeden příklad asociací na téma nůž: vidlička, lžička, příbor, máslo, chleba, ostrý, bolest, zbraň, smrt, obrana, nůžky, nůše, košík, květiny, řezba, květinář, vysvědčení…Možná se vám zdá divné, kde se tam vzal košík nebo květinář. Jsou to konkrétní asociace, které máme spojené s některými ze slov výše uvedenými. Kdybychom pokračovali dále, získáme mnoho slov, sousloví a třeba i vět, které nám pomohou se v něčem rozhodnout.

Brainstorming můžete vyzkoušet i sami a reagovat na své vlastní nápady asociativně. Anebo se sejděte s několika kamarády a zkuste to společně. I tak neřízená metoda jako brainstorming má ale svá pravidla, kterých je třeba se řídit, aby byla co nejefektivnější.

  • nehodnoťte, nekritizujte (ani sebe, ani ostatní účastníky brainstormingu), zabíjí to kreativitu a vůbec ochotu něco vymýšlet
  • vynasnažte se toho najít co nejvíc, zde kvantita vítězí nad kvalitou (prostě vymýšlejte cokoliv, co vás bude napadat, neselektujte)
  • vše zapisujte (každý nápad, každé slovo zachyťte na papír, i když se vám to bude zdát jako hloupost)
  • inspirujte se tím, co již na papíře je (to jsou asociace)
  • pokud budete brainstorming provádět ve skupince, pamatujte, že v tu chvíli jste si všichni rovni