1. BIERNÁTOVÁ, Olga a Dagmar CHYTKOVÁ. Studuj kreativně [online blog]. 2011 [cit. 2011-07-07]. Dostupné z: http://studujkreativne.posterous.com/.
 2. GRUBER, David. Přehled zbraní školeného čtenáře (rychločtení). Techniky duševní práce [online]. 2008 [cit. 2011-07-20]. Dostupné z: http://www.gruber.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=257&Itemid=109.
 3. KOLAŘÍK, Jiří. Jak na time management. Koldovo blog [online]. 14. 2. 2011 [cit. 2011-07-28]. Dostupné z: http://www.jiri-kolarik.cz/clanek/jak-na-time-management/.
 4. Time management nové generace. Abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com [online]. [cit. 2011-07-28]. Dostupné z: http://www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/time_management.html.
 5. Scamper. Symbio [online]. © 1999-2011 [cit. 2011-08-18]. Dostupné z: http://www.symbio.cz/slovnik/scamper.html.
 6. GRUBER, David. Rychločtení. David Gruber: Techniky duševní práce [online]. [cit. 2011-08-18]. Dostupné z: http://www.gruber.cz/index.php?Itemid=109&id=50&option=com_content&task=blogcategory.
 7. Mít vše hotovo.cz [online]. © 2010 Jan Melvil [cit. 2011-08-18]. Dostupné z: http://www.mitvsehotovo.cz/.
 8. KOPEČNÁ, Pavla. Tvůrčí psaní a vědecká práce. 2009. Dizertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury
  a knihovnictví. Supervizor doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. Dostupné také z: http://is.muni.cz/th/14908/ff_d/?lang=en.
 9. BUZAN, Tony. Mentální mapování. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-200-3.
 10. GRUBER, David. Rychločtení, rychlostudium, info management. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-184-3.
 11. FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-85931-99-0.
 12. TRACY, Brian. Snězte tu žábu. Olomouc: ANAG, 2007. ISBN 978-80-7263-403-3.
 13. KPI22 Kreativní práce s informacemi. In: Informační systém Masarykovy univerzity [online]. 2011 [cit. 2011-08-18]. Dostupné z: http://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2011/KPI22.