Studuj kreativně

kreativní techniky v učení

Kurz je vytvořen podle blogu Studuj kreativně, který vytvořili Olga Biernátová
a Dagmar Chytková (FF MU). Představuje různé kreativní metody, které můžete využít (nejen) při psaní závěrečných prací a přípravě na státnice. Brainstorming, mentální mapování, rychločtení atd. – to vše vám může pomoci studovat efektivněji a zábavně. Podívejte se na psaní závěrečné práce s pomocí kreativních technik krok po kroku. 

Kreativní přístup jistě není pro každého a není ani jedinou správnou cestou. Mnohým stále více vyhovuje tvorba osnov tradiční cestou a příprava tabulek, pastelky by nevzali
do rukou a kreslení map jim připadá jako ztráta času. Proti takovému názoru se rozhodně nestavíme, spíše nabízíme alternativu, která může mnohým padnout do oka.

Obsah:

Výběr tématu práce – brainstorming a klobouková metoda | Mentální mapování | Rychločtení | Informační hygiena a time management | Brainwritting a tvůrčí psaní | Techniky učení | Použité zdroje