Identifikátory

Pokud má citovaný zdroj mezinárodní standardní číslo, nejčastěji ISBN (knihy), ISSN (časopisy) nebo DOI (digitální objekty), je povinné ho v bibliografické citaci uvést.

Týden. (…) ISSN 1210-9940.
Latex pro začátečníky. (…) ISBN 80-76302-049-1.
Routing around censorship. Network security (…) DOI 10.1016/S1353-4858(11)70049-6

Lokace citovaného informačního zdroje

Pokud existuje jen omezený počet kopií citovaného zdroje, uvádí se v bibliografické citaci lokace zdroje. Za předložkou „V:“ se uvede jméno místa uložení (popř. doplněk místa), název úložiště, signatura (nebo jiná lokalizační značka). Často se s tímto setkáte při citování uměleckých děl nebo muzejních exponátů.


GOSSE, Sylvia. The Garden, Rowlandson House [lept a akvatinta, 1912]. V: London: British Museum, Department of Prints and Drawings. Register number 1915-27-41.

Další všeobecné informace (poznámky)

V bibliografické citaci je možné dále uvést klasifikační notaci s označením klasifikačního systému (MDT 001.811:025.171), rozměr tištěného zdroje (210 mm, 210 mm × 150 mm, formát A5), cenu a dostupnost, původní jazyk používaný v textu nebo překladu (Translated from the Dutch by Georg STUYCK) a další informace. Poznámku je možné uvést na jakémkoliv místě v citaci, pokud dovysvětluje některý z údajů (např. informaci o překladu dáme k údaji o vedlejších tvůrcích). Pokud není vázána na žádný údaj, uvádí se na konci.