Zdroje pro vědu a výzkum

České zdroje pro výzkum


Portál výzkumu a vývoje v ČR http://www.vyzkum.cz/
Portál pro vědu http://www.veda.cz
Informační systém výzkumu a vývoje ČR https://www.isvav.cz/
Informační brána Technica http://tech.jib.cz/
Grantová agentura České republiky http://www.gacr.cz/
Akademie věd ČR  – Věda a výzkum v EU http://ei.avcr.cz/
Strukturální fondy EU http://www.strukturalni-fondy.cz
 

Vybrané zahraniční zdroje šedé literatury pro vědu


CORDIS Community research and Development Information Service http://publications.europa.eu/cordis/index_cs.htm
NTIS National Technical InformationService http://www.ntis.gov/
VTRC Virtual Technical Reports Center http://www.lib.umd.edu/ENGIN/TechReports/Virtual-TechReports.html
ArXiv Archiv preprintových dokumentů http://arxiv.org/
E-print Network http://www.osti.gov/eprints/