Terminologie

V následující tabulce jsou uvedeny nejčastější anglické ekvivalenty k dokumentům šedé literatury. Anglický jazyk je v případě šedé literatury prioritní. V mnoha případech lze tyto typy dokumentů vymezit jako kritérium při vyhledávání v databázích, tedy že uživatel chce vyhledat pouze tento typ dokumentů.

Technical reports – Technické zprávy Government documents – Vládní dokumenty
Pre-prints – Předtisky (příspěvky otištěné před konferencí) Technical documentation – Technická dokumentace
Fact Sheets  (Product sheets) – Informace         o produktu, (technické parametry) Conference proceedings – Sborník z konference
Standards - Standardy (normy) White papers  – Průvodce, poradce, základní dokument k určité problematice
Patents – Patenty Symposia  – Konference, porada, odborná diskuze, sborník z konference
Working papers – Pracovní listy (koncepty) Bulletins – Informační zpravodaje
Committee reports – Zprávy z komisí (výborů) Unpublished works - Nepublikované práce
Business documents – Obchodní dokumenty Theses  – vysokoškolské kvalifikační práce - diplomové, disertační a habilitační práce
Newsletters  -Informační bulletiny