Datum publikování

Datum publikování je povinný údaj. Uvádí se většinou pouze rok (vždy číslicemi), ale u některých druhů dokumentů (el. dokumenty, noviny, patenty, televizní vysílání apod.) je nezbytný též přesný měsíc, den, popř. čas (ten se uvádí zejména u citování z vysílání) a časové pásmo. Pokud se uvádí copyright, píše se před rok značka ©. Datum publikování uvádíme ve tvaru, v jakém se objevuje v citovaném dokumentu. Je-li datum publikování zjevně chybné, uvádí se oprava do hranaté závorky.

2 June 2010, 13:43 GMT
27. července 2010, 15:25 SEČ
1959 [1995]
20113 [2011]

V případě, že není datum publikování uvedeno, dohledáváme jej z jiného zdroje či odhadujeme, uvádíme jej v hranaté závorce. V případě více dat publikování, popř. uvedení jak data publikování, tak data copyrightu, by měla být uvedena všechna data.

[cca. 1750]
[16. století]
2009, reprint 2011.
2009, ©2010.

U periodik či jiných vícedílných publikací se uvádí rozsah dat. V případě, že dokument stále vychází, uvádí se pouze rok publikování první části a za pomlčku mezera. Číslování nebo stránkování je v tomto případě povinné.


1970-1973, vol 1-3.
1978- .