Typ nosiče

Typ nosiče je povinný údaj u všech druhů dokumentů kromě tištěných. Tento údaj se píše v jazyce tvorby bibliografické citace do hranaté závorky.

[online]
[Braillovo písmo]
[CD]
[DVD]
[Blu-ray disk]
[mapa]
[fotografie]
[notový zápis]

Vydání

Vydání se uvádí ve tvaru, v jakém je zapsáno v dokumentu včetně všech symbolů, a lze jej zkrátit podle platné ISO normy. Tento údaj je povinný v případě, že se nejedná o první vydání dokumentu.


3rd ed., revised.
2. přeprac. vyd.

V bibliografické citaci dokumentů, které mohou být aktualizovány, změněny nebo zcela nahrazeny (např. operační systém, program, webová stránka), se uvádí datum aktualizace či údaj o verzi, která byla citována.

ADOBE SYSTEMS. Adobe Captivate [program]. Version 2. San Jose: Adobe systems, 2006.
APPLE. Mac OS X Update 10.4.7 Intel [software]. 27 June 2006.
INTERNATIONAL DOI FOUNDATION. DOI Handbook [online]. ©2006, updated 19 September 2007.