Název

Název by měl být uveden ve tvaru, v jakém se nachází v citovaném zdroji, a píše se kurzivou. Pokud jsou uvedeny i alternativní názvy, měl by být použit ten nejvýznamnější. Název zapisujeme v takové podobě, v jaké je na titulním listě. Obálka je většinou graficky upravena a mohou na ni chybět některé údaje (viz. příklad – na obálce není uveden podnázev knihy).