1. CHYTKOVÁ, Dagmar. Informační zdroje pro filology. In: Slideshare [online]. Brno: Ústřední knihovna FF MUNI, 23. března 2011 [cit. 2011-09-18]. Prezentace. Dostupné z: http://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/informan-zdroje-pro-filology.
  2. Národní filmový archiv: zajímavé odkazy [online]. ©2011 VIZUS [cit. 2011-09-18].  Dostupné z: http://www.nfa.cz/zajimave-odkazy-doporucujeme.html.
  3. NESMĚRÁK, Karel. Informace v analytické chemii LS 2010/2011. In: Univerzita Karlova v Praze: přírodovědecká fakulta [online]. ©2011 [cit. 2011-09-18]. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/~analchem/nesmerak/1011_iac_02.pdf.
  4. NESMĚRÁK, Karel. Informace v analytické chemii LS 2010/2011. In: Univerzita Karlova v Praze: přírodovědecká fakulta [online]. ©2011  [cit. 2011-09-18]. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/~analchem/nesmerak/1011_iac_03.pdf.
  5. OPÁLKOVÁ, Markéta. Elektronické informační zdroje v oblasti české lingvistiky dostupné na WWW. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12 [cit. 2011-09-18]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/4453.
  6. University Library Pardubice. Informační zdroje a jejich využívání. In: Slideshare [online]. ©2011 [cit. 2011-09-18]. Prezentace. Dostupné z: http://www.slideshare.net/BlankaJ/08-8617058.