Obory Fakulty logistiky a krizového řízení

termín z oboru anglický ekvivalent
  • Procesní inženýrství
  • Ovládání rizik
  • Ochrana obyvatelstva
  • Bezpečnost společnosti
  • Řízení environmentálních rizik
  • Process Engineering
  • Risk Control
  • Population Protection
  • Security Company
  • Environmental Risk Management

Technika databáze, knihovny a výzkumné portály, normy a patenty
Chemie
databáze , časopisy a zahraniční zdroje , patentové informace a výzkumné ústavy
Environmentální vědy
databáze, zdroje, časopisy a envi výchova
Průmyslové inženýrství, logistika, jakost, bezpečnost
zdroje