Obory Fakulty humanitních studií

termín z oboru anglický ekvivalent
 • Filologie
 • Anglický jazyk pro manažerskou praxi
 • Německý jazyk pro manažerskou praxi
 • Porodní asistence
 • Porodní asistentka
 • Ošetřovatelství
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální péče
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Specializace v pedagogice
 • Sociální pedagogika
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství odborných předmětů pro SŠ
 • Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
 • Philology
 • English for Business
 • German for Business
 • Midwifery
 • Midwife
 • Nursing
 • General Nurse
 • Health and Social Care
 • Medical social worker
 • Specialization in Pedagogy
 • Social Pedagogy
 • Kindergarten Teaching
 • Teaching of vocational subjects for secondary schools
 • Andragogy profiling in the management of human resources in the nonprofit sector

Filologie databáze, zdroje
Pedagogika databáze, zdroje, portály a doplňující informace,
Zdroje pro učitelství MŠ ke stažení pdf, doc
Zdroje pro učitelství SŠ ke stažení doc
Zdravotnictví databáze, zdroje
Sociální práce databáze, zdroje