Obory na Fakultě aplikované informatiky

termín z oboru anglický ekvivalent
 • Informační a řídicí technologie
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Automatické řízení a informatika
 • Informační technologie
 • Integrované systémy v budovách
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Počítačové a komunikační systémy
 • Učitelství informatiky pro základní a střední školy
 • Inženýrská informatika
 • Automatické řízení a informatika
 • Information and Control Technology
 • Security technologies, systems and management
 • Automatic Control and Informatics
 • Information Technology
 • Integrated systems in buildings
 • Security technologies, systems and management
 • Computer and Communication Systems
 • Science Teacher for Primary and Secondary Schools
 • Computer Science
 • Automatic Control and Informatics

Technika databáze, zdroje, normy a patenty
Informační technologie a automatizace
zdroje