Obory na Fakultě multimediálních komunikací

termín z oboru anglický ekvivalent
 • Mediální a komunikační studia
 • Marketingové komunikace
 • Výtvarná umění
 • Multimedia a design
 • Grafický design
 • Reklamní fotografie
 • Prostorová tvorba
 • Průmyslový design
 • Design oděvu
 • Design obuvi
 • Design skla
 • Vizuální komunikace
 • 3D design
 • Teorie a praxe audiovizuální tvorby
 • Animovaná tvorba
 • Režie a scenáristika
 • Střih a zvuk
 • Kamera
 • Produkce
 • Hospodářská politika a správa
 • Řízení netržních a sociálních služeb
 • Media and Communication Studies
 • Marketing Communications
 • Fine Arts
 • Multimedia and Design
 • Graphic Design
 • Stock photo
 • Space creation
 • Industrial design
 • Clothing design
 • Footwear Design
 • Glass Design
 • Visual Communications
 • 3D Design
 • Theory and practice of audiovisual
 • Animation Creation
 • Directing and scriptwriting
 • Editing and Sound
 • Camera
 • Production
 • Economic Policy and Administration
 • Management of non-market and social services

Marketing databáze, odborné zdroje pro ekonomii, portály a periodika,
Marketingové zdroje ke stažení doc
Média databáze, zdroje
Umění databáze, zdroje
Filmová věda databáze, zdroje, další informace