Obory na Fakultě managementu a ekonomiky

termín z oboru anglický ekvivalent
 • Ekonomika a Management
 • Ekonomika podniku
 • Ekonomika ve veřejné správě
 • Hospodářská politika a správa
 • Účetnictví a daně
 • Systémové inženýrství
 • Řízení výroby a kvality
 • Management a Marketing
 • Management ve zdravotnictví
 • Ekonomika cestovního ruchu
 • Průmyslové inženýrství
 • Finance
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Finanční kontrola
 • Management a ekonomika
 • Economics and Management
 • Economics
 • Economics in public administration
 • Economic Policy and Administration
 • Accounting and Taxes
 • Systems Engineering
 • Production and Quality Control
 • Management and Marketing
 • Healthcare management
 • Tourism Economy
 • Industrial Engineering
 • Finance
 • Public Administration and Regional Development
 • Financial control
 • Management and Economics

Ekonomika a management databáze, odborné zdroje, portály a periodika , management, marketing a cestovní ruchveřejná správa, finance a účetnictví