Google Scholar

Za zmínku stojí ještě vyhledávač Google Scholar, který může také poskytovat vědecké informace:

Google Scholar http://scholar.google.cz/

    • vyhledává vědecké, technické, lékařské informační zdroje – články, preprinty, kvalifikační práce, výzkumné zprávy, patenty aj.
    • odkazuje do databází placených i volných, na stránky univerzit, výzkumných institucí, konferencí, na vládní dokumenty
    • obsahem jsou bibliografické záznamy, abstrakty, plné texty, prezentace i multimédia
    • nabízí různé možnosti vymezení vyhledávání – typ dokumentu, preferované báze, výměnu vyhledávacího termínu, řazení dle data nebo relevance
    • Google Scholar si zachovává image googlovského vyhledávání