Typy bází pro šedou literaturu

Pro vyhledávání šedé literatury lze využít více možností  – databáze, repozitáře, rozcestníky, metavyhledavače atd. – příklady a jejich rozdělení na obrázku níže. Nejvyužívanější jsou elektronické dokumenty, právě kvůli rychlosti publikování, pohodlnému přístupu přes internet a také shromáždění podobných dokumentů na jednom místě. Specializované portály či úložiště jsou také zárukou kvality nalezeného informačního zdroje.

Lze se samozřejmě orientovat na webové stránky jednotlivých společností – výroční zprávy, statistiky, informace o produktech nebo na stránky jednotlivých konferencí, kde se objevují sborníky z konferencí, prezentace, příspěvky ve formátu pdf.