Národní úložiště šedé literatury (NUŠL)

Národní úložiště šedé literatury neboli NUŠL je dílem Národní technické knihovny (NTK), do roku 2005 docházelo k evidenci produkce šedé literatury na mezinárodní úrovni, NTK spolupracovala s Evropským systémem pro šedou literatury SINGLE. Systém ovšem zanikl. Situace kolem šedé literatury se ovšem dále vyvíjela a to především směrem k elektronickému publikování, vytváření trvalých a obsáhlých archivů či repozitářů.

V této chvíly (červen2011) vyhledávací rozhraní NUŠL nabízí 48 657 dokumentů jejichž původci jsou  Vysoká škola ekonomická v Praze, ústavy Akademie věd,  Národní technická knihovna a jeden osobní archiv. Snahou NTK je vytvořit centrální repozitář především plných textů a metadat pro dlouhodobou archivaci a zpřístupnění šedé literatury za přispění spolupracujících institucí.

Centrální rozhraní NUŠL je dostupné na www.nusl.cz
Digitální repozitář NUŠL je dostupný na http://invenio.ntkcz.cz

Vyhledávácí prostředí NUŠL se snaží přinést standard, který je uživateli znám z databází (vyhledávání podle typu dokumentu, jazyka, osob, klíčových slov atd. Samotné informační a vědecko-výzkumné instituce začinají vytvářet vlastní úložiště své publikační činnosti včetně polopublikovaných či nepublikovaných dokumentů. NUŠL pro uživatele může být přínosem v tom, že naleznou požadované zdroje na jednom místě.