Definice šedé literatury stejně jako dokumenty, které do této skupiny patří, se mění. Informace, které pocházejí ze šedých zdrojů, se považují za stejně relevantní jako informace z běžně dostupné (oficiálně publikované) literatury.
Na šedou literaturu se vztahuje stejně jako na jakoukoliv publikaci autorský zákon a
i v případě citování se šedá literatura řídí obvyklou normou ISO 690.
Nápomocný může být i generátor citací.

Velmi dobře vystihuje typologii dokumentů spadajících do šedé literatury tato mapa z Projektu Národního úložiště šedé literatury: