Normy

České normy http://www.ceske-normy.cz/
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) http://www.unmz.cz
Odkazy na zahraniční normy zde.

Patenty

Úřad průmyslové vlastnictví http://www.upv.cz/cs.html
Databáze patentů a užitných vzorů http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm
Databáze průmyslových vzorů http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.frm
Databáze ochranných známek  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.frm
Databáze českých označení původu a zeměpisných označení http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ops.frm

Zahraniční patentové databáze

National patent registers http://www.epo.org/service-support/useful-links/databases.html
European Patent Office (EPO) http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
Eureopean publication server https://data.epo.org/publication-server/search
German patent information systemhttp://www.dpma.de/patent/index.html
Search International Patent Applicationshttp://www.wipo.int/pctdb/en/
United States Patent and Trademark Office http://patft.uspto.gov/
Intellectual Property Portal (SurfIP)https://www.aseanip.org/
Google patents http://www.google.com/patents
Free patents onlinehttp://www.freepatentsonline.com/
Fresh patents http://www.freshpatents.com/
Wikipatents http://www.wikipatent.com/

Další zdroje

E Funda http://www.efunda.com/home.cfm
Web of World Repositories http://repositories.webometrics.info/
Matematical Problems in Engineering http://www.hindawi.com/journals/mpe/contents/
Material Property Data http://www.matweb.com/index.aspx
Technická periodika http://www.e-automatizace.cz/links.asp?CatId=66&n=Casopisy