Obory na Fakultě technologické

 

termín z oboru anglický ekvivalent
 • Chemie a technologie materiálů
 • Materiálové inženýrství
 • Medicínské a farmaceutické materiály
 • Ochrana životního prostředí
 • Obuvnická a galanterní technologie
 • Hygiena obouvání
 • Polymerní materiály
 • Konzervárenské technologie
 • Technologie mléka a mléčných výrobků
 • Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů
 • Technologie a řízení v gastronomii
 • Vinařská technologie a someliérstv
 • Chemie potravin a bioaktivních látek
 • Technologie,hygiena a ekonomika výroby potravin
 • Konstrukce technologických zařízení
 • Řízení jakosti
 • Výrobní inženýrství
 • Chemistry and Materials Technology
 • Materials Engineering
 • Medical and pharmaceutical materials
 • Environmental Protection
 • Shoe and Leather Goods Technology
 • Footwear Hygiene
 • Polymer Materias
 • Food Preservation Technology
 • Technology of milk and milk products
 • Technology of fats, cosmetics and detergents
 • Technology and Management in Gastronomy
 • Wine technology and Wine sommelier profession
 • Chemistry of food and bioactive substances
 • Technology, economics and hygiene of food
 • Construction Equipment Technology
 • Quality Management
 • Production Engineering

Chemie databáze , časopisy a zahraniční zdroje , patentové informace a výzkumné ústavy
Technika
databáze, knihovny a výzkumné portály, normy a patenty
Potravinářství
databázeknihovny, časopisy, výzkumná centra
Environmentální vědy
databáze, zdroje, časopisy a enviromentální výchova