1. Google: Google Directory. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 17.9.2004, last modified on 16.1.2011 [cit. 2011-01-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Google#Google_Directory.
 2. HELLER, Petr. PetrHeller.info: Vítejte v  moderním světě informací [online]. 13. srpna 2005 [cit. 2011-01-20]. DMOZ – fenomén mezi katalogy. Dostupné z: http://webzine.petrheller.info/?article=dmoz-fenomen-mezi-katalogy.
 3. MACICH, Jiří. Vyhledávač Ask.com hlásí návrat ke kořenům. In: Lupa.cz [online]. 29. 7. 2010 [cit. 2011-01-27]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/zpravicky/vyhledavac-ask-com-hlasi-navrat-ke-korenum/.
 4. Internetový portál. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 2008-01-15, last modified on 2011-01-08 [cit. 2011-03-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%BD_port%C3%A1l.
 5. ŠUBRT, Filip a Martin KRČÁL. Vyhledávání na internetu [online]. 2010-04-19 [cit. 2011-03-28]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/el/1421/jaro2010/KPI11/um/12708882/opora_vyhledavani
  _na_internetu.pdf?fakulta=1421;obdobi=4705;kod=KPI11
  .
 6. BOLDIŠ, Petr. Invisible web. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. 2001-2006 [cit. 2011-03-28]. Dostupné z: http://www.boldis.cz/index.php?iweb.
 7. Neviditelný web. Infogram: portál pro podporu informační gramotnosti [online]. ©2011 [cit. 2011-05-16]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1765.
 8. ČERNÝ, Michal. Mýtus sémantického webu nebo znalostní vyhledávač Wolfram Alpha?. In: Lupa.cz [online] 18. 5. 2009 6:25 [cit. 2011-05-17]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/mytus-semantickeho-webu/.
 9. IKAROS, redakce. Jak lépe vyhledávat. Ikaros [online]. Roč. 14, č. 5/2 (2010) [cit. 2011-05-17]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/najdi-to-co-mam-na-mysli-nikoliv-to-co-jsem-zadal-chris-sherman.