Předmětové katalogy

 • Pokrývají menší část webového prostoru.
 • Výhodou je přesná hierarchická struktura a dělení na kategorie a podkategorie.
 • Předpokladem vyhledávání v katalogu je, že uživatel ví, co hledá a do které předmětové kategorie téma patří.
 • Katalogy plní jednak tvůrci webových stránek a jednak informační pracovníci.
 • Umožňuje postupovat kategoriemi a podkategoriemi od obecných věcí k těm specifickým.

Kdy použijeme předmětový katalog?

 1. V případě, že naše téma je široké
 2. Nemáme konkrétní představu o hledané informaci a chceme se nechat navézt nabízenými podkategoriemi
 3. Chceme získat seznam webových sídel
 4. Hledáme informace o firmě, vyhledáváme ve výrobcích, hledáme nejnovější zprávy
 5. Chceme se vyhnout nekvalitním stránkám, které indexují roboti vyhledávacích strojů

Výhody a nevýhody předmětových katalogů

 • Největší výhodou je záruka kvality, která je dána zejména tím, že jsou katalogy vytvářeny „ručně“. Na druhou stranu mají omezený rozsah.
 • Většina katalogů navíc informační zdroje hodnotí a anotuje.
 • Používají se různé struktury kategorií a jiná schémata
 • Procházení podkategorií je časově náročné
 • Problém s platností odkazů, méně častá aktualizace katalogu
 • Subjektivita při hodnocení zdrojů a jejich zařazování do kategorií
 • Obecné popisy vznikající na základě zevrubného prozkoumání informačního zdroje