Jak fungují vyhledávací stroje?

Znáte pojem „Google bombs“? Jedná se o jistý způsob zneužití vlastností vyhledávače Google, po kterém je výsledkem vyhledání nějaké fráze webová stránka, která danou frázi neobsahuje, ale útočník na ni tak odkazuje, obvykle s humorným nebo politicko-kritickým úmyslem. Příklady různých „Google bomb“ najdete třeba na Wikipedii.